Edebiyat Öğretmeni Nasıl Olunur? Edebiyat Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?


640 gün önce - 4 dk okuma süresi

Edebiyat öğretmenlerinin verdiği dersler arasında Türkçe, Edebiyat Tarihi, Osmanlı Türkçesi ve Yazılı - Sözlü İletişim teknikleri yer almaktadır. Üniversitelerin müfredatları farklı olduğu için derslerin adı ve içerikleri farklı olabilir. 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan kişiler kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik yapabilir.
Edebiyat Öğretmeni Nasıl Olunur? Edebiyat Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?


Edebiyat öğretmenlerinin verdiği dersler arasında Türkçe, Edebiyat Tarihi, Osmanlı Türkçesi ve Yazılı - Sözlü İletişim teknikleri yer almaktadır. Üniversitelerin müfredatları farklı olduğu için derslerin adı ve içerikleri farklı olabilir. 4 yıllık lisans eğitimini tamamlayan kişiler kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik yapabilir.

Edebiyat Öğretmeni Nedir?

Devlet okullarında ve özel kurumlarda dil bilgisi, edebiyat tarihi ve imla kuralları gibi konularda eğitim veren öğretmenlere edebiyat öğretmeni denir. Edebiyat öğretmenlerinin hem Türk hem de dünya edebiyatına vakıf olması gerekir.

Edebiyat Öğretmeni Ne İş Yapar?

1- Dil bilgisi ve imla kurallarını örnek cümlelerle anlatır. TDK tarafından değiştirilen kuralları takip eder ve öğrencilere aktarır.

2- Sözlü - yazılı edebiyat ve Halk Edebiyatı - Divan Edebiyatına ait eserleri biçim, içerik, üslup yönünden inceler.

3- Okulun kütüphanesinden sorumludur. Kütüphaneye yeni kitapların alınmasını sağlar. Kütüphane kolundaki öğrenciler ile birlikte çeşitli etkinlikler düzenler.

4- Olay ve düşünce yazıları arasındaki farkları anlatır. Roman, öykü, deneme ve makale türündeki eserlerden örnek metinler okur.

5- Romantizm, realizm ve naturalizm gibi edebiyat akımlarının özelliklerini anlatır.

6- Branşı edebiyat olan öğretmenler aynı zamanda sınıf öğretmeni olabilir. Günlük olarak sınıf defterinde doldurulması zorunlu olan alanları doldurur.

7- Eleştirel okuma etkinlikleri düzenler. Sınıftaki öğrencilerin katılımıyla okunan paragraflar tahlil edilir.

8- Her eğitim döneminin öncesinde ders programı ve müfredat hazırlar.

Edebiyat Öğretmeni Nasıl Olunur?

Edebiyat öğretmeni olmak için 4 yıllık Fen Edebiyat fakültesinden mezun olmak gerekir. Daha sonra KPSS sınavına giren adaylar, devlet okullarında kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlik yapabilir. Bunun dışında üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olanlar, formasyon eğitimi alarak öğretmenlik yapabilir.

Türkçe Öğretmenliği ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümünde okuyanlar da edebiyat öğretmeni olabilir. Bu bölümler de diğer bölümler gibi dört yıllıktır.

Edebiyat Öğretmenlerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

1- Öğrencilerin yararlanabileceği kaynakları (kitap, dergi, ansiklopedi) belirler.

2- Farklı edebiyat akımlarını karşılaştırır ve aralarındaki farkı örneklerle açıklar

3- Türk ve dünya edebiyatından seçki oluşturur. Öğrencilere tatilde ve boş vakitlerinde okumaları için kitap tavsiye eder.

4- Öğrencilerin yazılı iletişimlerini geliştirmek için kompozisyon konuları belirler.

5- Öğrencilere yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını öğretir. Hem sözlü hem de yazılı iletişimde bu kelimelerin kullanılmasını sağlar.

6- Garip, İkinci Yeniciler ve Maviciler gibi Türk Edebiyat tarihinin önemli akımlarını öğretir.

7- Yazarların eserlerinden pasajlar okuyup metinler arasında karşılaştırma yapar.

8- Edebiyata ilgi duyan öğrencileri şiir, öykü ve roman yazma teknikleri konusunda bilgilendirir.

9- Mecaz-i mürsel, tecahül-ü arif, teşbih, kişileştirme ve konuşturma gibi söz sanatlarını örnek metinler üzerinden anlatır.

10- Edebiyat öğretmenleri de diğer öğretmenler gibi belli başlı dönemlerde okulda nöbet tutar. Bununla birlikte çeşitli seminerlere ve panellere katılarak edebiyat alanındaki gelişmeleri takip eder.